В течение 12 месяцев с даты продажи производитель обязуется предоставить покупателю полностью работоспособное устройство путем замены дефектных деталей или устройства (способ, выбранный производителем):

1. Верните полностью работоспособное устройство заказчику в течение 14 рабочих дней с момента доставки устройства в сервисный центр (устройства отправляются через представителя в течение 21 рабочего дня).
2. Cihazın təmiri ilə əlaqədar istifadəıçidən heç bir ödəniş tələb etməmək
3. Hər hansısa səbəbdən ehtiyyat hissələri olmadıqda müştəriyə dərhal bu haqda xəbər vermək və cihazın hazır olacağı müddəti istifadəçiyə bildirməkİstifadəçi bunları etməlidir:
1.Cihazı istifadə etməmişdən əvvəl istifadə qaydaları ilə tanış olmaq, cihazdan təlimat qaydalarına uyğun olaraq istifadə etmək
2.Cihazı təmir üçün təhvil verərkən bütün məlumatları köçürmək və ya silmək ( itmiş məlumatlara istehsalçı və ya servis mərkəzi cavabdeh deyil)
3.Əməliyyat sistemi ilə əlaqədar yaranmış nasazlıqları öz hesabına aradan qaldırmaq
4.Servis mərkəzinə tam doldurulmuş zəmanət talonu təqdim etmək. Düzgün doldurulmamış və ya natamam doldurulmuş zəmanət talonu etibarsız sayılır.
İstehsalçı bu hallarda zəmanətli xidməti göstərməyə bilər:
1.Təbii və texnogen fəlakətlər ( yanğın, külək, qar, fırtına, zəlzələ, yağış və s) nəticəsində yaranmış nasazlıqlar
2. Cihazı təlimatda göstərilməyən məqsədlərlə və şərtlərlə istifadə etdikdə
3.Cihazın başqa bir əşya ilə toqquşmasından, yerə düşməsindən, üzərinə maye düşdükdən və ya mayenin içərisində olduğundan əmələ gələn nasazlıqlar
4.İstifadəçinin özünün və ya digər şəxsin cihazı təmir etməyə cəhdindən əmələ gələn nasazlıqlar
5.Digər istehsalçıların cihazları ilə birlikdə istifadə olunduğundan əmələ gələn nasazlıqlar6.Tövsiyyə olunmamış proqram təıminatı və virusların nəticəsində əmələ gəlmiş nasazlıqlar